Οι υποψήφιοι από την Ελλάδα απολαμβάνουν μερικά επιπρόσθετα προνόμια στο Dr. Holldorf Consult αφού λάβουν προσφορά για εργασία. Τα προνόμια αυτά είναι μέρος από το ειδικό μας «Πρόγραμμα για την Ελλάδα».

Παρακαλούμε βρείτε τα παρακάτω:

  • Γλωσσική κατάρτιση (στην Αθήνα ή μέσω Skype).
  • Διαπολιτισμική προετοιμασία και κατάρτιση (στην Αθήνα ή μέσω Skype).
  • Κάθε υποψήφιος έχει τουλάχιστον ένα μέντορα στο γερμανικό νοσοκομείο στο οποίο θα εργαστεί.
  • Ο μέντορας στη Γερμανία λαμβάνει διαπολιτισμική κατάρτιση όσον αφορά τους Έλληνες συναδέλφους , επίσης.
  • Συστηματική και ομαλή εισαγωγή στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
  • Όχι καθήκοντα νυκτερινά/σαββατοκύριακου μόνος σας τους πρώτους 3 ως 6 μήνες.
  • Αυτό το πρόγραμμα έχει μόλις σημειώσει ένα εξαιρετικά υψηλό μακροχρόνιο ποσοστό επιτυχίας για τους υποψηφίους μας.

Ελπίζουμε να μπορέσετε και εσείς να επωφεληθείτε από αυτό.

Υ.Γ.: Σε περίπτωση που χρειάζεται να μάθετε ή να βελτιώσετε τις γνώσεις σας στα Γερμανικά, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας "Σ.Κουκίδης & Συνεργάτες" στην Αθήνα, με το οποίο έχουμε σταθερή συνεργασία.

Θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στο www.germanika-koukidis.gr

© Dr. Holldorf Consult, Cologne/Germany  |  Impressum